Iedereen een elektrische auto: waar haalt u genoeg (groene) stroom vandaan?

4 vragen over de energietransitie en veranderingen in mobiliteit

Een belangrijke trend is de toenemende elektrificatie aan de consumptiezijde. De elektrische wagen begint steeds meer de auto met verbrandingsmotor te vervangen als transportmiddel. Ook residentiële verwarming wordt meer en meer elektrisch door het gebruik van warmtepompen. De energietransitie is in volle gang en dat roept bij sommige mensen vragen op. Want als iedereen elektrisch zou gaan rijden en koken, ontstaan er dan geen stroomtekorten? En nog belangrijker, kunnen we al die energie op een duurzame manier opwekken? Wij schuwen de kritische vragen niet en nemen een duik in de wereld van de energie- en mobiliteitstransitie.

1. Elektrische revolutie of evolutie: hoe snel gaat de energietransitie?

De energietransitie is een feit en nodig om ons land klaar te stomen, of liever gezegd ‘klaar te waaien’, voor de toekomst. Maar anders dan de krantenkoppen soms beweren, is er geen sprake van een plotselinge en radicale omkering: een zogenaamde elektrische ‘revolutie’. U zou het eerder een evolutie kunnen noemen. Het woord transitie zegt het eigenlijk al: de omschakeling van fossiele brandstoffen naar natuurlijke energiebronnen is een geleidelijke ontwikkeling. De uitbouw van ons energiesysteem van de toekomst moet passen binnen het bredere Europese beleidskader rond energie en klimaat. Het moet bijdragen aan de doelstellingen voor een hogere energie-efficiëntie, meer hernieuwbare energieproductie en vermindering van broeikasgassen. Tegen 2030: minstens 30% energie-efficiëntie,  -40% CO2 en minstens 27% hernieuwbare energie) Dit is een ambitieus plan, en u kunt u afvragen of we die doelen allemaal op tijd halen, maar het laat wel zien dat de energietransitie een omschakeling is die enkele decennia zal gaan duren. Wie zich nu al druk maakt of dat allemaal wel mogelijk is, iedereen volledig elektrisch, kan dus rustig ademhalen: het is een proces.

2. Als iedereen elektrisch zou gaan rijden, is er dan voldoende duurzame energie beschikbaar om al die auto’s op te laden?

Op dit moment niet. Als iedereen morgen elektrisch zou gaan rijden, dan kan ons stroomnet dat inderdaad niet aan. Laat staan dat er voldoende groene energie beschikbaar zou zijn. Voor het opladen van een elektrische auto heeft u ontzettend veel stroom nodig. Maar in de toekomst wordt het wel mogelijk om op grote schaal elektrisch te rijden en te laden met duurzaam opgewekte energie. Als die stijging zich de komende jaren doorzet, dan zullen vraag en aanbod dus in evenwicht blijven en zullen er geen groene stroomtekorten ontstaan.

Bovendien zijn we niet afhankelijk van één hernieuwbare energiebron. Er bestaan verschillende mogelijkheden om meer duurzame stroom te produceren om aan die gestegen energiebehoefte te voldoen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Meer zonnepanelen op daken om lokaal meer energie op te wekken
  • Meer windmolen- en zonnepanelenparken
  • Energieproductie met waterkracht
  • Het opwekken van energie uit biomassa
  • Het ontwikkelen van nieuwe methoden om duurzame energie op te slaan.

Natuurlijk bestaan er voor- en nadelen voor ieder van deze oplossingen. Maar het uitgangspunt blijft: er zijn genoeg mogelijkheden om op een duurzame manier meer energie op te wekken. De toekomst zal uitwijzen welke energiebronnen en technieken daarvoor het meest geschikt zijn.

3. Is een elektrische auto (EV) wel zo duurzaam?

Volledig elektrische auto’s stoten tijdens het rijden geen stikstof, fijnstof en koolstofdioxide (CO2) uit, waardoor de luchtkwaliteit, met name in steden, aanzienlijk verbetert. Wat dat betreft zijn EV’s dus zeker milieuvriendelijker dan brandstofauto’s en hybride auto’s. Maar de auto en de batterij moeten natuurlijk wel worden geproduceerd en dat roept bij veel mensen vragentekens op. Want bij die productie wordt wel degelijk CO2 uitgestoten en komen andere schadelijke stoffen vrij. Toch blijkt uit berekeningen van TNO dat de totale CO2-uitstoot van een elektrische auto (tijdens productie en gebruik) gemiddeld 70% minder is dan die van z’n fossiele concurrent. Een voorwaarde is wel dat de auto wordt opgeladen met duurzaam opgewekte energie. De stroom die Eneco eMobility levert, wordt opgewekt door zonne- en windenergie. Dus via ons laadt u altijd volledig duurzaam. Maar ook een EV die op grijze stroom rijdt, stoot nog altijd 30% minder CO2 uit dan een brandstofauto. Het probleem met deze vraag is eigenlijk dat veel mensen de termen ‘klimaatneutraal’ en ‘milieuvriendelijk’ door elkaar halen. Om wat duidelijkheid te geven: een EV kan nog niet klimaatneutraal worden geproduceerd, maar is onderaan de streep nog altijd milieuvriendelijker dan een auto die op benzine of diesel rijdt.

4. Iedereen een elektrische auto, hoe haalbaar is dat?

De prijs, de lange oplaadtijd, het soms geringe aantal openbare laadpunten, laadpaalklevers: veel mensen vragen zich af hoe realistisch het scenario ‘iedereen een EV’ is. Op dit moment is een elektrische auto inderdaad nog een kostbare aanschaf en bij het opladen ervan komt de nodige planning kijken. Maar ook hierin staan de ontwikkelingen niet stil: de batterijen van EV’s laden steeds sneller op en zullen in de toekomst steeds goedkoper worden. Ook de actieradius van elektrische auto’s, voor veel mensen een heikel punt, zal groter worden, waardoor u met een volle batterij meer kilometers kunt maken.

Kortom, over tien tot vijftien jaar zal het energie- en mobiliteitslandschap er totaal anders uitzien. Maar geen zorgen, de wereld van aardolie, gas en kolen zal geleidelijk aan en niet plotsklaps verdwijnen.

Thuisladen elektrische auto
Lees meer over e-mobility

Anderen vinden
dit ook
interessant

Een greep uit onze partners

Veelgestelde vragen over elektrisch laden

Met een laadpunt of een laadpas van Eneco eMobility laadt u altijd op gegarandeerd groene stroom afkomstig van de zon en de wind. Hierdoor reduceert u uw CO2-uitstoot tot 70% in vergelijking tot benzine- of dieselauto’s.

Wij zijn een dochteronderneming van Eneco. Eneco is 100% aandeelhouder. U hoeft echter geen klant te zijn van Eneco om bij ons een laadpunt aan te vragen. Wij lezen uw laadpunt op afstand uit en hebben daarvoor geen contact met uw stroomleverancier.

De installatie begint in de meterkast. Vanaf daar gaat de kabel meestal zo snel mogelijk naar buiten. Daar bevestigen we het laadpunt aan de muur of op een paal, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de berijder. Na de installatie test de installateur het laadpunt en legt aan de berijder uit hoe de auto wordt opgeladen.